Luật sư
Ls. Lê Thành Kính
 • Giám đốc điều hành
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Thanh Kinh

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia Kuban - Liên Bang Nga, 1988
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia Kuban - Liên Bang Nga, 1988

  Kinh nghiệm:

  • Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Thương mại; Soạn thảo hợp đồng thương mại; Tham gia tố tụng tại Tòa án, Trọng tài; Tham gia tố tụng hình sự có yếu tố nước ngoài

  Danh hiệu:  "Luật sư của năm 2009"

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
  • Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng ngoại thương - NXB Thống Kê 1993
  • Cẩm nang về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - NXB Tp. HCM 1994
  • Từ điển pháp luật Anh - Việt - NXB Thế Giới 1995
Luật sư Lê Thành Kính tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Luật tại Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban - Liên bang Nga năm 1988. Luật sư Kính sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Luật sư Kính có kinh nghiệm hơn 20…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Thị Châu Loan
 • Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Luật sư Nguyễn Thị Châu Loan

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia  - Liên Bang Nga, 1988
  • Thạc sĩ Luật. Đại học Tổng Hợp Quốc Gia - Liên Bang Nga, 1988

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Nguyễn Thị Châu Loan tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Luật tại Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban - Liên bang Nga năm 1988. Luật sư Châu Loan sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Luật sư Châu Loan đã trải…
Xem tiếp...
Ls. Lê Thị Hoài Giang
 • Phó Giám đốc điều hành
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Thi Hoai Giang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Lê Thị Hoài Giang tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999 và trở thành thành viên của Lê Nguyễn. Hơn 17 năm qua, Luật sư Giang đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho quá trình hành…
Xem tiếp...
Ls. Võ Thị Minh An
 • Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vo Thi Minh An

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2007, Luật sư Võ Thị Minh An tiếp tục tham gia khóa đào tạo luật sư tại Học Viện Tư Pháp và nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2010. Trước khi trở thành thành viên của…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Bá Huy
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nguyen Ba Huy

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật, Luật sư Nguyễn Bá Huy thực hiện việc cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Dân sự và Hình sự. Luật sư Bá Huy đã tư vấn cho nhiều…
Xem tiếp...
Ls. Trần Thị Ngân Hà
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Trần Thị Ngân Hà

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2007, Luật sư Trần Thị Ngân Hà gia nhập Lê Nguyễn và phụ trách Bộ phận Khách hàng. Luật sư Hà phụ trách các vấn đề liên quan đến quản trị văn phòng, điều phối hoạt động của…
Xem tiếp...
Ls. Võ Thị Thu Trang
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Võ Thị Thu Trang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2008, Luật sư Võ Thị Thu Trang tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nghề luật sư tại Học viện Tư pháp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Luật sư Thu Trang có hơn…
Xem tiếp...
Ls. Trương Thị Hoàng Diễm
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Truong Thi Hoang Diem 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Cần Thơ
  • Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Cần Thơ

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Trương Thị Hoàng Diễm tốt nghiệp đồng thời hai khoa là Khoa Tiếng Anh và Khoa Luật tại Đại học Cần Thơ. Trước khi trở thành thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư Hoàng Diễm đã công tác tại các ngân hàng và là Luật sư tư vấn…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Duy Tiền
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Nguyen Duy Tien

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư Nguyễn Duy Tiền tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và gia nhập Lê Nguyễn từ năm 2011. Đến nay, Luật sư Duy Tiền đã có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho…
Xem tiếp...
Ls. Trần Thái Dương
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tran Thai Duong

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Trần Thái Dương tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Luật sư Thái Dương trở thành…
Xem tiếp...
Ls. Đoàn Thị Hồng Trang
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Doan Thi Hong Trang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Đoàn Thị Hồng Trang trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2010 sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật chuyên ngành luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Luật sư Hồng Trang có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư…
Xem tiếp...
Ls. Huỳnh Thị Minh Trang
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Huynh Thi Minh Trang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật kinh tế, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Huỳnh Thị Minh Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cao học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư Minh Trang công tác tại các tập đoàn đa quốc gia ở…
Xem tiếp...
Ls. Hồ Thị Thùy Linh
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ho Thi Thuy Linh

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Ouốc gia Hà Nội
  • Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội
Luật sư Hồ Thị Thùy Linh tốt nghiệp cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Gia nhập Lê Nguyễn từ năm 2012 sau khi hoàn thành khóa học cử nhân tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia…
Xem tiếp...
Ls. Phạm Ánh Dương
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pham Anh Duong

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Phạm Ánh Dương tốt nghiệp Cử nhân và Cao học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Luật sư Ánh Dương đã trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 2 Đại học ngay sau cuộc thi học thuật…
Xem tiếp...
Ls. Lê Nguyễn Minh Châu
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Nguyen Minh Chau

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Exeter, Vương quốc Anh
  • Thạc sĩ ngành truyền thông, Đại học Melbourne, Úc

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Lê Nguyễn Minh Châu tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh và thạc sĩ ngành truyền thông tại Đại học Melbourne, Úc. Luật sư Minh Châu là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh và Luật sư bang Victoria, Úc. Luật…
Xem tiếp...
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí