Tìm kiếm

config

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định như thế nào?

Ngày 31/07/2019

Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

Xem tiếp...

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào?

Ngày 24/07/2019

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 86/2014/NĐ-CP) quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

Xem tiếp...

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?

Ngày 17/07/2019

Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn khai báo đối với thép đồng thời bị áp thuế tự vệ và thuế chống phá giá

Ngày 10/07/2019

Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019

Xem tiếp...

Thủ tục mới về chuyển giao quyền sở hữu tài sản công

Ngày 26/06/2019

Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Ngày 14/06/2019

Pháp luật hiện hành về hôn nhân gia đình quy định chi tiết thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Xem tiếp...