Tìm kiếm

config

Tài liệu “Kỹ năng của luật sư khi tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng”

Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Kỹ năng của luật sư khi tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 do Lê Nguyễn biên soạn.

Xem tiếp...

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư - Chuyên đề những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016 do Lê Nguyễn biên soạn.

Xem tiếp...

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư - Chuyên đề pháp luật lao động

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Pháp luật lao động - Một số vấn đề cần lưu ý và kỹ năng của luật sư” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2015 do Lê Nguyễn biên soạn.

Xem tiếp...

Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư 2017

time invest 1000

Ngày 02/11/2017

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển từng ngày nhờ sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam. Vì vậy, việc nắm được những kiến thức pháp lý cơ bản là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Với mong muốn được góp phần vào thành công của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, Lê Nguyễn đã biên soạn “Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư nhằm giới thiệu và cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin pháp lý cơ bản và cần thiết nhất đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Xem tiếp...

Điều 292 sửa đổi vẫn hình sự hóa các quan hệ kinh tế

Theo luật sư Kiều Anh Vũ - Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, quy định mới của Điều 292 Bộ luật Hình sự chỉ là “bình mới rượu cũ” và cho thấy vẫn duy trì việc “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế, quan hệ hành chính.

Xem tiếp...

Lấp kẽ hở công bố thông tin bất thường của DNNN

bao cao tai chinh(TBKTSG) - Ngoài nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây theo quy định tại khoản 1, điều 109 của Luật Doanh nghiệp (LDN):

Xem tiếp...