Tìm kiếm

config

Yêu cầu về hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc

Ngày 08/08/2018

  Công văn số 51694/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa

  Theo quy định tại tiết g.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người phụ thuộc là ba, mẹ thì hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm:

  - Bản chụp CMND;

  - Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ ba, mẹ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, quyết định nhận ba, mẹ.

  Yêu cầu về hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc

  Đối với người phụ thuộc là thân nhân không nơi nương tựa (như anh, chị, em, ông, bà, cô, dì, chú, bác...) thì hồ sơ giảm trừ gia cảnh gồm:

  - Bản chụp CMND hoặc giấy khai sinh;

  - Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng như: giấy xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú, bản tự khai có xác nhận của địa phương về việc phải nuôi dưỡng người phụ thuộc theo mẫu 09/XN-NPT-TNCN.

  Ngoài ra, nếu người phụ thuộc còn trong độ tuổi lao động (kể cả ba, mẹ) thì phải nộp thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như: giấy xác nhận khuyết tật hoặc hồ sơ mắc bệnh hiểm nghèo./.